darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker loopt goed! – de resultaten van 2016 –

Inmiddels hebben we er alweer 3 jaar op zitten van het bevolkingsonderzoek Darmkanker screening. Het screeningsprogramma is opgezet om darmkanker in een vroeg stadium op te sporen, waardoor de genezingskans het grootst is en de behandeling minder zwaar is. Tijdens het bevolkingsonderzoek worden ook adenomen, mogelijke voorlopers van darmkanker, verwijderd.

In 2016 hebben er ruim 1 miljoen mensen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek: zo’n driekwart van de deelnemers deden voor het eerst mee, de overige mensen hadden twee jaar eerder al eens meegedaan. In totaal werd er bij 3.707 mensen darmkanker ontdekt en bij ruim 20 duizend mensen mogelijke voorlopers van darmkanker.

Van de mensen die voor de eerste keer meededen hadden ruim 42.000 mensen een ongunstige uitslag (6,0%), bijna 3.000 mensen hadden darmkanker en bij zo’n 16.000 mensen een gevorderde voorloper van darmkanker.

Bij de 317.868 mensen die alweer voor de tweede keer meededen aan het bevolkingsonderzoek werd bij 762 (6,6%) darmkanker gevonden en bij 4.122 deelnemers (35,5%) een gevorderde voorloper van darmkanker.

Het ziet er dus naar uit dat het screeningsonderzoek naar darmkanker zo zijn vruchten afwerpt en dat een tweede keer meedoen aan het onderzoek zeker niet overbodig is!

 

Bron: http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=26fc6600-e3a4-46b3-b470-2c707705234c&type=pdf&disposition=inline

 

Meer weten over darmkanker? Lees verder >