poeptransplantatie

Ontlastingstransplantatie, de heilige graal? Wat is het bewijs?

Vele ziektebeelden worden inmiddels toegeschreven aan verstoorde darmbacteriën. Dit varieert van Clostridium difficile diarree tot autisme. Ontlastingstransplantatie zou mogelijk een oplossing kunnen bieden om deze verstoorde darmbacteriën te helpen herstellen. Er heerst tot op heden nog grote onduidelijkheid wanneer zo’n transplantatie effectief is. In het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde is recentelijke een overzichtsartikel verschenen over het bewijs van ontlastingstransplantatie bij verschillende ziektebeelden.

  • Ontlastingstransplantatie bij terugkerende Clostridium difficile diarree lijkt tot op heden de enige onbetwiste indicatie en is ook superieur aan antibiotica.
  • Een transplantatie lijkt bij ongeveer een derde van de patiënten met colitis ulcerosa voor een verbetering van de klachten te zorgen. Verder onderzoek moet nog duidelijkheid geven wie de juiste patiënten en wie de juiste doneren zijn.
  • Patiënten met een metabool syndroom (suikerziekte, overgewicht, hoge bloeddruk) lijken mogelijk een toename van hun insulinegevoeligheid (dus een verbetering) te hebben na een behandeling.
  • Mogelijk zou ontlastingstransplantatie een rol kunnen spelen bij de ziekte van Crohn, prikkelbare darmsyndroom (PDS), graft-versus-host ziekte (orgaan transplantaties) en dragerschap van multi-resistente bacteriën. Hierover heerst alleen nog veel onduidelijkheid.

 

Ontlastingstransplantatie lijkt dus veel belovend, maar er heerst ook nog veel onduidelijkheid over. Op  dit moment worden er reeds veelvuldig onderzoeken gedaan, dus de aankomende jaren zullen we hier meer inzicht in krijgen.

 

Bron: Beurden Y et al. Fecestransplantatie: wanneer wel en wanneer niet? NTvG 25-10-2017