darmkanker

Consumptie rood vlees vermindert kans overleving darmkanker

Volgens een nieuwe studie hebben mensen die meer rood en verwerkt vlees eten voordat ze gediagnosticeerd worden met darmkanker een slechtere overleving.

Het dieetpatroon van 184.000 Amerikanen met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar werd in kaart gebracht vanaf 1992. Vervolgens werden 2315 mannen en vrouwen geselecteerd die tussen de start van de studie en juni 2009 darmkanker hadden ontwikkeld. Van deze groep waren 966 mensen overleden op 31 december 2013. Er werd een significante relatie (p = 0.03) gevonden tussen de consumptie van rood vlees en het overlijden na de diagnose darmkanker. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door ziekten naast de darmkanker (comorbiditeit), zoals hart- en vaatziekten. 43% van de 580 mensen, die meer dan tien keer per week rood vlees consumeerden, stierven gedurende de studieperiode, dit in tegenstelling tot 37% van de 576 mensen die slechts twee keer per week rood vlees aten (RR = 1.79).

Hoewel deze studie niet aan kon tonen (RR = 1.09) dat mensen die meer rood en verwerkt vlees eten vaker darmkanker krijgen, hebben eerdere studies dit wel gedaan.

Vervolgstudies zullen moeten worden gedaan hoe dieet van invloed is op het krijgen van darmkanker en het beloop daarna. Wel onderstreept deze studie dat rood vlees in geringe mate gegeten dient te worden.

 

Note: Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten

Bron: McCullough ML et al. Association Between Red and Processed Meat Intake and Mortality Among Colorectal Cancer Survivors. J Clin Oncol. 2013 Jul 1. [Epub ahead of print]