Crowdfunding voor darmonderzoek

Onderzoekers aan het VUmc zijn samen met de MLDS een crowdfunding project gestart. Via dit crowdfunding programma kan iedereen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de NEC-eNose.

NEC (necrotiserende enterocolitis) is een zeer ernstige ontsteking van de darm bij te vroeg geboren kinderen. Door deze ontsteking kunnen zelfs delen van de darm afsterven. Jaarlijks wordt bij ongeveer 100 prematuren NEC geconstateerd. Een derde van deze kinderen overlijdt hieraan. Bij de kinderen die overleven, ontstaan vaak ernstige en blijvende complicaties, zoals het kortedarmsyndroom en ontwikkelingsachterstand. Hoe sneller NEC wordt vastgesteld, hoe beter de prognose.

“Vroeger was voor artsen de geur van de patiënt (adem, urine, ontlasting en zweet) een belangrijk diagnostisch middel” zegt onderzoeker Tim de Meij. In ontlasting komen vluchtig organische verbindingen (VOC’s) voor, die de geur bepalen. De Meij gebruikt een eNose, een apparaat dat VOC’s kan opsporen en herkennen. Eerder onderzoek met de eNose bij NEC liet al hoopvolle resultaten zien.