Coeliakie

Darmbiopt bij vaststellen Coeliakie niet altijd nodig

Onderzoek van de European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) heeft uitgewezen dat dunne darm biopten om coeliakie vast te stellen niet altijd noodzakelijk zijn.

 

Diagnose

Coeliakie wordt vastgesteld aan de hand van biopten van de dunne darm. Dit zijn echter belastende en dure medische ingrepen. Omdat de laesies zich verspreid door de dunne darm bevinden kunnen ze echter alsnog gemist worden. Daarbij is de interpretatie van de histologie afhankelijk van de bewerking van het biopt en de persoon die de observatie doet. Ten slotte zijn ook de tests voor specifieke coeliakieantilichamen in het bloed gevoeliger geworden en is de kennis over de samenhang van coeliakie met HLA-genen gegroeid.

 

Wijziging evidence based richtlijn

Inmiddels is de gewijzigde ESPGHAN-richtlijn gepubliceerd in het Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Ook de sectie Maag, Darm en Lever van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft de aangepaste evidence based-richtlijn overgenomen. Om de Nederlandse kinderartsen goed te informeren heeft Luisa Mearin Manrique, kinderarts MDL in de coeliakiepoli van het LUMC en lid van de genoemde ESPGHAN-werkgroep, samen met een aantal andere leden van de sectie MDL een artikel geschreven dat op de website van de Nederlandse Vereniging Kinderartsen gepubliceerd is.

 

Vind hier de volledige richtlijn: http://www.mednet.nl/wosmedia/334/coeliakierichtlijn.pdf