darmkanker

Sigmoidoscopie optie voor screening darmkanker

Een nieuwe studie laat zien dat bij de screening van darmkanker het gebruik van een kortere scope, waarmee alleen gekeken wordt naar het linker (distale) deel van het colon, kan helpen nieuwe gevallen en doden te voorkomen.

In een groot onderzoek van meer dan 150,000 oudere (55-74 jaar) mensen in de VS bleek dat degenen die willekeurig aangewezen werden om de screening via de zgn flexibele sigmoidoscopie te ondergaan, 21% minder kans hadden om darmkanker te krijgen dan diegenen die deze screening niet kregen. Ook hadden ze 26% minder kans om aan kanker te overlijden omdat de screening pre-kankerachtige beschadigingen en kanker in een vroeg stadium kon oppikken.

Veel mensen willen niet meedoen aan een screening omdat ze tegen een colonoscopie opzien. De onderzoekers denken dat sigmoidoscopie als een eerste test, gevolgd door colonoscopie alleen in het geval van positieve uitkomsten, een goed alternatief kan zijn. Tijdens het onderzoek kregen mensen of twee sigmoidoscopieën aangeboden (met een tussenpauze van 3 of 5 jaar), of geen darmkanker screening. In de 12 jaar erna waren er 1012 nieuwe gevallen van darmkanker in de gescreende groep en 1287 in de niet-gescreende groep. En er waren 252 mensen overleden aan darmkanker in de groep die sigmoidoscopie werd aangeboden en 341 overledenen in de niet-gescreende groep.

De lagere mortaliteit in de groep die gescreend werd met sigmoidoscopieën lijkt geheel te kunnen worden toegeschreven aan minder doden door distale darmkanker. Deze vorm van kanker komt voor in het gedeelte van de dikke darm dat dicht bij het rectum zit. Er was geen verschil in de twee groepen in doden door proximale darmkanker, dat is kanker die hoger in de darmen zit en niet via een sigmoidoscopie te ontdekken is.

De screeningstesten hebben wel hun beperkingen. 1 op de 5 mannen en 1 op de 8 vrouwen hadden een vals-positieve sigmoïdoscopie en bleken bij nader onderzoek toch geen kanker te hebben. En 22 mensen kregen een darmperforatie van sigmoïdoscopie of de colonoscopie die daarop volgde. Een beperking van de studie zelf is dat de twee studiegroepen toch niet zo verschillend waren als de onderzoekers in eerste instantie van plan waren. Bijna de helft van de mensen die geen screening zouden krijgen, kregen toch een sigmoidoscopie of colonoscopie tijdens de looptijd van de studie.

 

Bron: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1114635