PDS

Probiotica lijken zinvol om de diversiteit in de darmflora bij PDS patiënten aan te vullen

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) komt voor bij naar schatting 10-20% van de volwassen. PDS kenmerkt zich door buikpijn, veranderd ontlastingspatroon en/of veranderd consistentie van de ontlasting. Vanwege de variëteit in het ziektebeeld kan PDS grofweg in 3 grote groepen ingedeeld worden: verstopping of diarree of een gemengd beeld. De oorzaak van PDS is nog steeds onduidelijk, maar het lijkt er op dat de oorsprong in de samenstelling van de darmflora ligt. Deze theorie wordt mede ondersteund door de verminderde diversiteit aan darmflora bij PDS patiënten, ontwikkeling van PDS na een darminfectie en de effectiviteit van probiotica in de behandeling van PDS.

Chinese onderzoekers hebben recent een literatuurstudie gedaan om te kijken hoe de samenstelling van de darmbacteriën eruit ziet bij mensen met PDS. Zij vonden in totaal 13 studies met 360 PDS patiënten en 268 gezonde controle patiënten. Uit deze data kwam naar voren dat met name de PDS-patiënten die kampten met diarreeklachten een darmflora hadden met minder Lactobacillus, Bifidobacterium en F. prausnitzii. Met name de eerste twee bacteriën bevinden zich in probiotica. Dit zou daarom een verklaring kunnen zijn waarom probiotica producten werkzaam kunnen zijn in patiënten met PDS.

 

Bronnen: