De mogelijkheden van probiotica bij de behandeling van obesitas

Omdat obesitas verband houdt met veranderingen in de darmflora en probiotica hierin welllicht een positieve rol kunnen spelen, is onlangs een breed opgezette vergelijkende studie uitgevoerd om het effect te kunnen bepalen van Lactobacillus-stammen op gewichtstoename bij mensen en dieren. Het onderzoek omvattegerandomiseerde gecontroleerde studies meegenomen naast vergelijkende klinische studies in mensen en dieren en experimentele modellen die het effect van Lactobacillus bevattende probiotica op het gewicht bekeken. Er is voornamelijk gekeken naar de verandering ten opzichte van basislijnwaarden. Data werden door twee auteurs, onafhankelijk van elkaar, uit de onderzoeken gehaald.  De resultaten werden gegroepeerd per gastheer en per Lactobacillus species en zijn samengevat in een meta-analyse van het gestandaardiseerde verschil in gemiddelden. Resultaten: wij hebben 17 RCT’s in mensen, 51 studies met boerderijdieren en 14 experimentele modellen geïdentificeerd en opgenomen.

Op basis hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat verschillende Lactobacillenstammen ook verschillende effecten hebben op verandering van gewicht en tevens gastheer-specifiek zijn.

Vervolgstudies zijn echter nodig om duidelijkheid te verschaffen welke rol de bacteriestammen precies spelen met betrekking tot gewicht en energie. Daarbij moet vooral gekeken worden naar de effecten van probiotica met de Lactobacillus-bacterie die nu al overal verkrijgbaar zijn.

 

Bron: US National Library of Medicine national Institutes of Health