Obstipatie

Heeft het drinken van sulfaatrijk mineraalwater een positief effect op functionele constipatie?

Ongeveer 1 op de 7 personen heeft regelmatig last van een verstopte dikke darm, medisch aangeduid als obstipatie of constipatie (vanuit het Engels vertaald). Hiervan wordt gesproken als ontlasting minder dan drie keer per week optreedt. Het is een vervelende aandoening, met klachten zoals een opgeblazen gevoel, buikpijn, pijn bij het ontlasten, en winderigheid. Ook kan obstipatie gepaard gaan met hoofdpijn en moeheid.

Wanneer de symptomen langer dan een half jaar aanhouden en niet toe te wijzen zijn aan een specifieke oorzaak (zoals bijvoorbeeld een onderliggende ziekte of het gebruik van een bepaald medicijn) spreekt men van primaire of functionele obstipatie. Dit is het geval bij 4,6% van de Nederlandse bevolking. Mensen die last hebben van functionele obstipatie zijn vaak gebaat bij een verhoogde inname van vezelrijk voedsel.

Ook het verhogen van de dagelijkse vochtinname kan positieve effecten hebben. Vooral het drinken van water dat rijk is aan magnesiumsulfaat zou kunnen zorgen voor verbetering. Magnesiumsulfaat zorgt ervoor dat het lichaam minder vocht onttrekt aan de inhoud van de dikke darm, waardoor deze minder hard en droog wordt en zich beter kan verplaatsen.

Onderzoekers van het universiteitsziekenhuis in Freiburg (Duitsland) besloten het effect van sulfaatrijk mineraalwater op functionele obstipatie wetenschappelijk te bestuderen. Gedurende 6 weken werden 100 mensen met functionele obstipatie gevolgd. Hiervan ontving de helft vier keer per dag een flesje (250 ml) van een bepaald type mineraalwater met daarin relatief veel magnesiumsulfaat. De andere helft ontving even vaak een identiek placebo: een flesje met kraanwater dat qua vorm en smaak niet te onderscheiden was van het mineraalwater. Er werd gekeken of de mineraalwater-groep significant vaker in staat was tot ontlasting dan de kraanwater-groep.

Na 3 weken bleek dit het geval: gemiddeld 2,02 tegenover gemiddeld 0,88 ontlastingen per week. Echter, na 6 weken bleken beide groepen niet significant meer van elkaar te verschillen. Hoewel de positieve werking van sulfaatrijk mineraalwater logisch beredeneerd kan worden, resulteerde dit onderzoek dus niet in het verwachtte verschil met kraanwater.

De onderzoekers beschrijven een aantal mogelijke oorzaken. Zo zou het kunnen zijn dat ze het positieve effect van het flesje met kraanwater hebben onderschat, of dat het opgetreden placebo-effect groter was dan verwacht. Ook stellen ze dat de concentratie magnesiumsulfaat in het mineraalwater wellicht te laag was voor een duidelijk beter resultaat ten opzichte van kraanwater.

De conclusie die de onderzoekers in ieder geval wel kunnen trekken is dat het dagelijks drinken van een liter kraanwater na 6 weken tot klinisch relevante verbetering leidt bij functionele obstipatie. Er dient nog verder onderzoek gedaan te worden of hogere doseringen magnesiumsulfaat wel een significant verschil laat zien ten opzichte van normaal kraanwater.

 

Bron: Effects of Sulfate-Rich Mineral Water on Functional Constipation: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. Forschende Komplementärmedizin/Research in Complementary Medicine.