darmkanker

Een nieuw medicijn ter behandeling van gastro-intestinale kanker

Studies onder 199 patiënten hebben aangetoond dat een nieuw medicijn (Regorafenib) de groei van tumoren bij een agressieve vorm van uitgezaaide gastro-intestinale kanker kan tegenhouden, zodat het leven van patiënten met bijna vier maanden zonder verslechtering van hun toestand kan worden verlengd. Tevens zal worden gezocht naar een bredere toepassing van het medicijn (waaronder bij nierkanker).

De bevindingen werden gepresenteerd op het jaarlijkse Congress of the American Society for Clinical Oncology (ASCO) in Chicago. De eerste gedetailleerde resultaten werden in april gepubliceerd.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder patiënten waarbij de ziekte was verergerd ondanks voorafgaande behandeling met Sutent van Pfizer en het medicijn Gleevec/Glivec.

Hoewel er ook enig bewijs was voor betere algemene overlevingskansen, was de studie niet geschikt om dit op een statistisch betrouwbare basis aan te tonen.

In de tweede helft van dit jaar wordt geprobeerd goedkeuring te krijgen voor  het gebruik van dit middel voor de behandeling van uitgezaaide GIST (gastro-intestinale stromale tumoren). Vorige maand is het ter goedkeuring ingediend in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Onyx Pharmaceuticals is de Amerikaanse marketing partner voor Regorafenib. De bedrijven werken ook samen om een mengsel samen te stellen dat vergelijkbaar is met Regorafenib.

 

Bron: Reuters en ANP