IBD

Grote vraag naar psychische ondersteuning bij IBD-patiënten

Inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa kenmerken zich door een terugkerende ontsteking aan het (maag)darmkanaal. Men weet op dit moment nog niet precies wat deze chronische ontsteking veroorzaakt en therapie is dan ook alleen gericht op de remming van de ontsteking. Voorlopig is genezing van de ziekte nog niet mogelijk. Op het moment dat je gediagnosticeerd wordt met IBD kan het leven lang terugkeren van ontstekingen voor een hoop onzekerheid en angst zorgen.

Duitse onderzoekers hebben vragenlijsten voorgelegd aan 630 IBD-patiënten om te inventariseren in wat voor mate onzekerheid en angst voor ziekteprogressie een rol speelt in het dagelijks leven. Bijna de helft van alle ondervraagden had behoefte aan psychotherapie. Angst voor ziekteprogressie en eerdere chirurgische ingrepen maakten deze vraag nog groter.

Deze studie geeft aan dat het hebben van een chronische ziekte als IBD ook een enorme psychische belasting met zich meebrengt.

 

Bron: Klag et al. High Demand for Psychotherapy in Patients with Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis. 2017 Aug 16.

 

Lees meer nieuws >