PDS

Prikkelbare darmsyndroom komt viermaal vaker voor na (parasitaire) darminfectie

Prikkelbare darmsyndroom (PDS) is een veelvoorkomende aandoening waarvan wordt gedacht dat zo’n 1 op de 10 Nederlanders er last van heeft. De klachten kunnen verschillen tussen diarree, obstipatie of een combinatie daarvan. De oorzaak van PDS is nog steeds onduidelijk, er zijn aanwijzingen dat een darminfectie de klachten kan uitlokken.

Een recentelijk onderzoek in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Gastroenterology heeft gekeken naar de relatie tussen een darminfectie en het ontstaan van PDS. Zij keken naar de uitkomsten van de 45 eerder gepubliceerde studies met ruim 21 duizend patiënten. Uit de resultaten kwam naar voren dat binnen een jaar na een darminfectie, zo’n 10% van de patiënten PDS-klachten ontwikkelt en als men verder dan 12 maanden kijkt zelfs 14.5%. Vergeleken met mensen die geen darminfectie hadden doorgemaakt was het risico op het ontwikkelen van PDS dus 4.2x zo groot. Met name na een parasitaire infectie was de kans op PDS het grootst (41.9%). Andere factoren die bijdroegen aan het ontwikkelen van PDS waren vrouwelijk geslacht, antibioticagebruik, angst/depressie en somatisatie.

Het lijkt er dus op dat een darminfectie het prikkelbare darmsyndroom uitlokt, met name na een infectie met een parasitaire verwekker. Mogelijk verstoort een darminfectie de darmflora dusdanig dat de darmklachten aanhouden.

 

Bron: Klem F et al. Prevalence, Risk Factors, and Outcomes of Irritable Bowel Syndrome After Infectious Enteritis: A Systematic Review and Meta-analysis. Gastroenterology. 2017 Apr;152(5):1042-1054