Het probioticum Lactobacillus reuteri lijkt obstipatieklachten te verminderen

Obstipatie is een veelgehoorde klacht waarvan vaak de impact op de kwaliteit van leven van onderschat wordt. De adviezen om voldoende te drinken, voldoende bewegen en genoeg vezels te eten zijn helaas vaak niet afdoende. Een andere mogelijke aanpak om obstipatie te behandelen is het gebruik van probiotica, maar deze therapie is helaas nog niet onomstotelijk bewezen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het probioticum Lactobacillus reuteri (L. reuteri) een gunstig effect heeft op het aantal maal ontlasting per week bij kinderen. Onderzoekers hebben nu in een gerandomiseerde studie gekeken of L. reuteri ook werkzaam is bij volwassenen.

In totaal deden 40 mensen met functionele obstipatie meer aan deze studie. De gemiddelde leeftijd was 35 en 22 van de 40 deelnemers was vrouw. De deelnemers kregen gedurende 4 weken ofwel L. reuteri (DSM 17938) ofwel placebo. Primair werd er gekeken naar het aantal maal ontlasting per week en secundair naar de consistentie van de ontlasting.

Op week 4 werd er in de L. reuteri groep een gemiddelde stijging in ontlasting per week van 2.6 (SD +/-1.14, 95% CI:1.6-3.6), terwijl dit 1.0 (SD+/-1. 95% CI:0.12-1.88) was in de placebogroep (p=0.046). Aan het einde van de behandeling had de L. reuteri groep gemiddeld 5.28 (+/-1.93) ontlasting keer per week. Dit was 3.89 (+/-1.79) in de placebogroep. Er werd geen significant verschil gezien in de consistentie van de ontlasting tussen de twee groepen.

Uit deze resultaten lijkt naar voren te komen dat het gebruik van L. reuteri een gunstig effect heeft op het aantal maal ontlasting per week bij patiënten met obstipatie, hoewel het gebruik geen effect leek te hebben op de consistentie van de ontlasting.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Ojetti V, et al. The effect of Lactobacillus reuteri supplementation in adults with chronic functional constipation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Gastrointestin Liver Dis. 2014 Dec;23(4):387-91