darmkanker

Honden kunnen darmkanker bij mensen ruiken

Duidelijke vroege opsporing en vroege behandeling van tumoren is van levensbelang bij de behandeling van kanker. Het ontwikkelen van een screening methode die net zo goedkoop en non-invasief is als de fecale occult bloed test (FOBT) voor de vroege opsporing van dikkedarmkanker is interessant. Daartoe is een studie ondernomen die onderzocht of geur gebruikt kan worden als screeningsinstrument.

Hiertoe werden samples van adem en waterige ontlasting van patiënten met colorectale kanker en gezonde vrijwilligers verzameld voorafgaand aan coloscopie. Elke testgroep bestond uit vier samples van een gezonde vrijwilliger en een van een patiënt met colorectale kanker. Deze werden random verdeeld in dozen geplaatst. Vervolgens werd een Labrador die getraind was in het ruiken van kanker ingezet. De hond rook eerst aan een standaard sample van adem van een kankerpatiënt en vervolgens moest de hond gaan zitten bij de doos met het ontlastingssample van de kankerpatiënt.

De gevoeligheid van de ademtest met honden vergeleken met de conventionele diagnose met colonoscopie was 0.91 en de specificiteit was 0.99. Voor de ontlastingsgeurtest waren deze getallen 0.97 en 0.99. De nauwkeurigheid van de geurdetectie door honden was hoog zelfs voor vroege tumoren en werd niet beïnvloed door roken, goedaardige colorectale aandoeningen of ontstekingsziekten.

Deze studie laat zien dat er inderdaad een speciale geur is die verbonden is met kanker en dat kankerspecifieke componenten mogelijk in het lichaam circuleren.

 

Bron:  Gut doi:10.1136/gut.2010.218305 Colorectal cancer screening with odour material by canine scent detection