‘Poep en plas spreekuur’

Om kinderen van 6 jaar en ouder met plas- en poepproblemen zo goed mogelijk te helpen, heeft de polikliniek Kindergeneeskunde van het Diakonessenhuis in Utrecht – Zeist – Doorn een speciaal spreekuur opgezet. Kinderarts, kinderincontinentietherapeut, kinderfysiotherapeut, kinderpsycholoog en uroloog werken hier nauw samen aan een behandelplan op maat. Na verwijzing door de huisarts kunnen ouders zelf een afspraak maken.

Als kinderen met plas- en/of poepproblemen te laat of niet goed worden begeleid, is de kans op blijvende klachten (zoals obstipatie) en psychische problemen op latere leeftijd groot. Het onderwerp ‘poepen’ is vaak een taboe en veel mensen schamen zich om erover te praten. Maar het is – zeker bij kinderen – heel belangrijk om het bespreekbaar te maken en er iets aan te doen.

Plas- en poepproblemen komen bij kinderen veel voor. Gelukkig kunnen deze problemen met goede en intensieve behandeling en begeleiding worden opgelost. Het Diakonessenhuis wil ouders hiervan bewust maken en samen met kind en ouder het probleem aanpakken. Kinderen en hun ouders kunnen hiervoor terecht op het ‘Poep en plas spreekuur’. Dit is bedoeld voor kinderen met plas- en/of poepproblemen vanaf de leeftijd van ongeveer zes jaar (ontwikkelingsniveau groep drie basisschool). We spreken van plasproblemen als een kind regelmatig overdag een natte broek heeft door incontinentie voor urine of last heeft van terugkerende blaasontstekingen. Als een kind langdurige obstipatie en/of regelmatig poep in de broek heeft, is sprake van een poepprobleem.

 

Bron: Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn