IBD

IBD-patiënt weet te weinig over zijn ziekte

Volgens een studie in Nederland hebben patiënten met een chronische darmontsteking hun aandoening beter onder controle als zij meebeslissen over hun behandeling. Om tot een weloverwogen besluit te komen, is het noodzakelijk dat zij voldoende kennis hebben over de ziekte, de behandeling en de risico’s ervan. Deze groep patiënten blijkt echter onvoldoende geïnformeerd te zijn. Dit is de uitkomst van het promotieonderzoek van Judith Baars.

De chronische darmontstekingen waarop zij zich in haar onderzoek heeft gericht betreffen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij de laatste aandoening bevindt de ontsteking zich alleen in de dikke darm, terwijl bij de ziekte van Crohn het gehele spijsverteringskanaal, van mond tot anus, aangetast kan zijn.
Om terugkerende opvlammingen en het ontwikkelen van complicaties te voorkomen, is het van groot belang dat patiënten trouw hun medicijnen innemen. Deze zogenoemde therapietrouw wordt veel groter op het moment dat patiënten actief worden betrokken in de besluitvorming over de ziekte en de behandeling ervan. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten onvoldoende op de hoogte zijn van hun ziekte, de behandeling en de daarbij horende risico’s. Blijkens het onderzoek gaven patiënten met chronische darmontstekingen zelf ook aan een actieve rol te willen hebben in de besluitvorming rond hun behandelingsmogelijkheden. Het is dan ook de uitdaging om in de toekomst de gezamenlijke besluitvorming van arts en patiënt in te voeren in de zorg aan patiënten met chronische darmontstekingen. Hierbij is goede voorlichting aan de patiënten noodzakelijk.