IBD

Impact van voedingsmaatregelen bij IBD

Van inflammatoire darmziekten (IBD), zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, wordt gedacht dat het een combinatie is van genen, omgeving en leefstijl. Op dit moment bestaat de behandeling met name uit medicatie om de ontstekingsverschijnselen te onderdrukken. Hoewel deze therapie vaak goed werkzaam is, leidt dit niet tot het wegnemen van de oorzaak. Bij kinderen met IBD wordt het vaak anders aangepakt, zij krijgen vaak sondevoeding om de ontsteking tot rust te brengen. Het lijkt er op dat een aangepast dieet ook bij volwassenen de ontsteking kan helpen de ontsteking te laten afnemen.

Canadese onderzoekers hebben gekeken in de bestaande literatuur naar het bewijs voor dieetaanpassingen in de behandeling van IBD. Zij vonden in totaal 12 studies die zij mee konden nemen in hun analyses.

Uit de resultaten leek naar voren te komen dat dieetaanpassingen wel degelijk een gunstig effect hadden in de behandeling van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Met name exclusie-diëten en low FODMAP leken gerelateerd te zijn met betere uitkomsten.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Charlebois A et al. The impact of dietary interventions on de symptoms of inflammatory bowel disease: a systematic review. Critical reviews in food science and nutrition