darmkanker

Invloed van dieet op de overleving na darmkanker

Naar de dieetfactoren in de preventie van darmkanker is al uitgebreid onderzoek gedaan. Factoren zoals voedingsvezels, veel groente en fruit en melk werkend beschermend tegen darmkanker. Alcohol, roken en hoge vleesconsumptie werken juist weer risicoverhogend. Tot op heden is er aanzienlijk minder bekend over de invloed van voeding op de overleving na de diagnose darmkanker.

Utrechtse onderzoekers hebben in de literatuur gekeken naar de relatie tussen voeding en overleving na darmkanker. In totaal hebben zij data verzameld uit zestien studies, waarvan vijf studies keken naar overleving bij darmkankerpatiënten en elf naar overlijden aan darmkanker in de algemene bevolking.

Overduidelijk kwam naar voren dat de studies onderling veel van elkaar verschilden. Hierdoor konden geen onomstotelijke conclusies getrokken worden uit de bestaande literatuur. Het lijkt er op dat vleesconsumptie de overleving na darmkanker verslechterd en het eten van volkoren producten de overleving verbetert. Geen van de studies keek naar de consumptie van calcium en de overleving na darmkanker.

Uit de resultaten van deze studie blijkt dat er nog weinig bekend is over de invloed van voeding op de overleving na de diagnose darmkanker. Er is dus behoefte aan meer onderzoek om zo meer gepaste dieetadviezen te kunnen geven aan patiënten.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm-, en leverziekten.

Bron: van Meer S et al.Role of dietary factors in survival and mortality in colorectal cancer: a systematic review.Nutr Rev. 2013 Sep;71(9):631-41. doi: 10.1111/nure.12042.