obstipatie

Kinderen met ADHD hebben vaker ontlastingsproblemen

Amerikaans onderzoek toont aan dat ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bij kinderen tussen de vier en twaalf jaar gerelateerd is aan darmproblemen, zowel obstipatie (verstopping) als ontlastingsincontinentie.

In de studie werd data verzameld van bijna 750.000 kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Ongeveer 33.000 kinderen van deze groep had de diagnose ADHD. In deze groep kinderen met ADHD werd vaker obstipatie gezien dan bij de groep zonder ADHD (4.1% versus 1.5%, P<0.001). Daarnaast hadden de kinderen in de ADHD groep ook vaker last van ontlastingsincontinentie (0.9% versus 0.15%, P<0.0001). Medicatiegebruik was niet van invloed op de resultaten.

Zelfs als de resultaten gecorrigeerd werden voor andere factoren, zoals leeftijd, geslacht en plaats in het gezin, bleken kinderen met ADHD zes keer vaker obstipatie te hebben en drie keer vaker ontlastingsincontinentie dan kinderen zonder ADHD.

Ook al toont het onderzoek een relatie aan tussen ADHD en ontlastingsproblemen, het bewijst niet dat ADHD de problemen veroorzaakt. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat kinderen anders omgaan met naar het toilet gaan.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten

Bron: McKeown C, et al. Association of constipation and fecal incontinence with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics, October 21, 2013