Kunnen bacteriën je slimmer maken?

Blootstelling aan specifieke bacteriën uit de omgeving is al gelinkt aan mogelijk antidepressieve effecten en nu lijken ook leervermogens positief beïnvloed te worden volgens onderzoek dat gepresenteerd werd tijdens de 110e Algemene Vergadering van de Amerikaanse Vereniging voor Microbiologie.

Eerder onderzoek aan Mycobacterium vaccae liet zien dat hittegedode bacteriën die geïnjecteerd werden in muizen de groei van neuronen in het brein stimuleerden. Dit resulteerde in toegenomen niveau’s van serotonine en verminderde angstigheid.

Aangezien serotonine een rol spelt bij het leren verwachtten de onderzoekers dat M. vaccae ook hierbij een effect zou hebben.

Levende bacteriën werden aan muizen gegeven in hun voeding en vervolgens werd onderzocht hoe goed deze muizen door een doolhof konden navigeren in vergelijk met muizen die geen bacteriën kregen toegediend.

De muizen die bacteriën toegediend hadden gekregen waren twee keer sneller dan de muizen die geen bacteriën hadden gegeten en zij vertoonden ook minder angstgedrag.

Uit vervolg experimenten waarbij de bacterie uit het dieet was verwijderd, bleek dat de resultaten langzaam afnamen, daarbij wijzend op een tijdelijk effect.

Het onderzoek suggereert dat M. vaccae een rol kan spelen in het leer-enangstgedrag van zoogdieren.

 

Bron: www.sciencedaily.com