PDS

Lichaamsbeweging laat een positief effect zien bij PDS

Prikkelbare darmsyndroom (PDS) is wellicht de hoofdoorzaak van buikklachten bij volwassen. Er zijn drie hoofdtypen te onderscheiden: obstipatie, diarree of gemengd type. Tot op heden is de oorzaak nog onbekend en bestaan behandelingen met name uit symptoombestrijding. Zweedse onderzoekers hebben in een interventie studie gekeken naar de lange termijneffecten van lichaamsbeweging op PDS. Uiteindelijk deden 39 mensen mee aan deze studie (32 vrouw met een mediane leeftijd van 45 jaar). De mediane follow-up was 5.2 jaar. De deelnemers werden gestimuleerd om hun lichaamsbeweging te verhogen.

Er werd een significante toename gezien ik het aantal uren per week dat er aan sport gedaan werd ten opzichte van het begin van de studie (3.2 versus 5.2 uur, p=0.019). Bovendien werd er gezien dat de PDS klachten aanzienlijk verbeterden gedurende de studie (IBS-SSS 276 versus 218, p=0.001).

Uit de resultaten lijkt dus naar voren te komen dat toename van de lichaamsbeweging voor een vermindering van de PDS klachten kan zorgen.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekte