darmkanker

Voorspellende factoren voor een slechte darmvoorbereiding

Coloscopie, het inwendige dikkedarmonderzoek, is de gouden standaard om darmkanker en voorlopers daarvan tijdig op te sporen. Een van de belangrijkste voorwaarden voor een optimaal onderzoek is dat de darm volledige schoon is zodat alles zo goed mogelijk zichtbaar is. Ondanks dat er zorgvuldige instructies worden gegeven zijn er toch patiënten die onvoldoende schoon worden. Nederlandse onderzoekers uit verschillende centra hebben gekeken naar wat voorspellende factoren zijn voor een onvoldoende darmvoorbereiding.

Gedurende twee maanden werden alle gegevens van opeenvolgende coloscopiën verzameld. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 57.3 jaar, 45.8% was man en de indicaties voor de coloscopie waren screening/surveillance (27%), klachten (60%), inflammatoire darmziekten (9%) en overig (4%). In totaal werd de informatie verzameld van 1331 coloscopiën.

Uit de resultaten kwam naar voren dat een ASA-score van 3 of hoger, gebruik van tricyclische antidepressiva, gebruik van opiaten, diabetes, chronische obstipatie, abdominale chirurgie in de voorgeschiedenis, een eerdere slechte darmvoorbereiding en recente ziekenhuisopname voorspellend waren voor een onvoldoende darmvoorbereiding. Vanuit deze gegevens hebben de onderzoekers een voorspellingsmodel gemaakt om de kwaliteit van de darmvoorbereiding in te schatten.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Dik VK et al. Predicting inadequate bowel preparation for colonoscopy in participants receiving split-dose bowel preparation: development and validation of a prediction score. Gastrointestinal Endoscopy Jan 2015