Maagzuurremmers lijken het risico op bacteriële overgroei te verhogen

Proton pomp remmers (PPIs) worden vaak voorgeschreven bij zuurbranden of als maagbeschermer  bij medicatie waarbij er een vergroot risico op maagzweren bestaat zoals NSAIDs en prednison. PPIs verlagen de maagzuurproductie waardoor het milieu minder zuur wordt in de maag. Naast de klachten dat maagzuur kan veroorzaken, is het juist ook heel nuttig. Het maagzuur werkt namelijk als barrière zodat bacteriën van buitenaf niet zomaar ons lichaam kunnen binnendringen. Als deze natuurlijke barrière door PPIs wordt verminderd bestaat de kans dat bepaalde bacteriën de overhand kunnen krijgen. Chinese onderzoekers hebben nu gekeken of PPIs bijdragen aan dunne darm bacteriële overgroei (SIBO), een aandoening gekenmerkt door een teveel aan bacteriën in de dunne darm.

De onderzoekers deden een literatuuronderzoek en vergeleken 19 artikelen die allen gekeken hadden naar het effect van PPIs op SIBO. Zij concludeerden dat er een significante associatie is tussen de PPIs en SIBO en het gebruik van PPIs het risico op SIBO met zo’n 70% verhogen.

Uit de resultaten lijkt dus naar voren te komen dat PPIs het risico op bacteriële overgroei in de dunne darm vergroten. Voorzichtigheid dient dus te zijn geboden bij het langdurig voorschrijven van PPIs en gedurende de behandeling dient de indicatie heroverwogen te worden.

 

Bron: Su T et al. Meta-analysis: proton pump inhibitors moderately increase the risk of small intestinal bacterial overgrowth. J Gastroenterol. 2017 Aug 2.

 

Meer over maagzuurremmers >