darmkanker

Mediterraans dieet werkt beschermend tegen darmkanker

Darmkanker is een groeiend probleem wereldwijd. Opvallend is dat darmkanker vaker voorkomt in bepaalde regio’s. In Noord-Europa komt darmkanker aanzienlijk vaker voor dan in Zuid-Europa. Verklaringen hiervoor kunnen wellicht te vinden zijn in de voeding. Bekend is dat het Mediterraans dieet rijk is aan antioxidanten zoals flavenoiden, caroteniden en vitamines.

Italiaanse onderzoekers verzamelden data van 338 patiënten met darmkanker en 676 gezonde mensen als controlegroep. Er werden gegevens verzameld over sociaaleconomische status, leeftijd, lengte, gewicht en algehele gezondheidstoestand. Leefstijl en dieet werden nagevraagd door middel van telefonische interviews.

Uit de resultaten kwam naar voren dat patiënten met darmkanker significant vaker diabetes (p<0.001) bleken te hebben dan de controlegroep, zij rookten vaker (p<0.001), hadden vaker obesitas (p=0.05), er kwam vaker darmkanker voor in de familie (p<0.001), hadden minder lichaamsbeweging (p<0.001) en consumeerden aanzienlijk meer alcohol dan de controlegroep (p=0.016). Eveneens bleek uit de resultaten dat de gezonde controlegroep vaker volgens het mediterraans dieet leefden (p<0.001).

Het lijkt er op dat het volgen van een Mediterraans dieet beschermend werkt tegen de ontwikkeling van darmkanker. Het Mediterraanse dieet bestaat hoofdzakelijk uit olijfolie, veel groenten en fruit, volkoren graanproducten en minder rood vlees dan het Noord-Europese dieet. Obesitas en diabetes zijn eerder beschreven als risicofactoren voor darmkanker, maar uit deze studie bleek dat indien er aan het Mediterraans dieet wordt gehouden dit wel beschermend werkt tegen darmkanker.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag- darm- en leverziekten.

Bron: Grosso G, et al. Factors associated with colorectal cancer in the context of the Mediterranean diet: a case-control study.Nutr Cancer. 2014;66(4):558-65. doi: 10.1080/01635581.2014.902975.