Snackgedrag versterkt leververvetting

Overgewicht, obesitas in medische termen, is een wereldwijd probleem. Verschillende ziektes worden door obesitas veroorzaakt waaronder vervetting van de lever (steatose). Obesitas en steatose gaan vaak hand-in-hand, maar niet altijd. Steatose kan ook worden gezien bij slanke mensen, terwijl niet alle obese personen steatose hebben. Het lijkt er daarom op dat meer factoren dan obesitas van invloed zijn op steatose. De vraagstelling in de huidige studie luidt of snackgedrag invloed heeft op steatose en insulinesensitiviteit.

In totaal deden 37 gezonde slanke jongemannen mee aan de studie. De deelnemers verder onderverdeeld in 4 dieetgroepen: 8 mannen kregen een suiker- en vetrijke voeding (Nutridrink) als toevoeging op hun normale maaltijden, 8 mannen hetzelfde maar dan tussen de normale maaltijden door. In de andere twee groepen kregen 8 mannen suikerrijke frisdrank tijdens hun normale maaltijden en 8 mannen tussen de maaltijden door. Vijf mannen kregen geen dieetwijzigingen en waren dus de controlegroep. Gedurende zes weken werd het dieet aangehouden en vervolgens werden leververvetting , buikvet, insulinegehalte en nog enkele bloedwaarden (glucose, leptine, glucagon) gemeten.

Uit de resultaten bleek dat de controlegroep, zoals verwacht, op alle vlakken stabiel bleek gedurende de studieperiode. Over alle vier de dieetgroepen bleek een gelijke gewichtstoename van gemiddeld 2,5 kilo en gelijke toename van het buikvet. De insuline- en overige bloedwaarden waren eveneens niet verschillend. Opvallend was dat als er specifiek werd gekeken naar de beide snackgroepen dat de leververvetting significant hoger was dan in de dieetgroepen waarin de extra suikers/vetten tijdens de maaltijden genuttigd werden. (p=0.03).

Uit deze studie komt naar voren dat snackgedrag van invloed is op vervetting van de lever. Snackgedrag is kenmerkend voor het veranderde dieetpatroon in de westerse samenleving. Deze bevindingen zouden dan ook een verklaring kunnen geven voor de toegenomen leververvetting en diabetes type 2 op jonge leeftijd.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag- darm- en leverziekten.