darmkanker

Meer kanker door slechte leefstijl

Door een slechte leefstijl krijgen steeds meer Nederlanders kanker. Met name door het grote aantal rokers is het aantal sterfgevallen door kanker in Nederland gemiddeld hoger dan in de rest van Europa. Dit blijkt uit resultaten van het Nationaal Programma Kankerbestrijding Monitor (NPK Monitor)

Volgens het NPK werd in 2007 bij ruim 86 duizend mensen kanker vastgesteld. Dat waren er ruim 2300 meer dan een jaar eerder. In 2007 stierven 40.011 Nederlanders aan kanker. Een jaar later waren dat er 41.874. Het aantal sterfgevallen door kanker stijgt al jaren. Een deel van de toename is aan de vergrijzing toe te schrijven, maar een groot aantal kankergevallen was te voorkomen. De oorzaak van de toename is volgens de onderzoekers dat Nederlanders er niet in slagen gezonder te leven.

 

Bron: http://www.kwfkankerbestrijding.nl