darmkanker

Meer koffie minder risico op dikkedarmkanker

In een dieet en gezondheid studie van de USA national institute of health met bijna vijfhonderdduizend vrijwilligers gevolgd vanaf 1995/96 voor een gemiddelde lengte van bijna elf jaar werd een duidelijke omgekeerde relatie tussen koffieconsumptie en dikkedarmkanker gevonden. In de studieperiode (meer dan vijf miljoen mensjaren) werden respectievelijk 2863, 1993 en 1874 gevallen van proximale- distale- en rectale-colonkanker gevonden. Deze gevallen waren gelijk verdeeld over thee drinkers (geen effect). Echter, al bij 4-5 koppen koffie maar vooral bij meer dan zes koppen koffie (p<0.001) en dan weer vooral bij proximale colonkanker (p<0.0001) was het risicoverlagend effect van koffie duidelijk. Het positieve effect kon niet aan cafeïne (decaf zelfde getallen en thee met cafeïne gen effect) worden toegeschreven. Het verlaagde risico wil niet zeggen dat koffiedrinkers geen colonkanker krijgen, alleen dat de kans dat ze het krijgen kleiner is. Bovendien is dit een Amerikaanse studie en zijn eetgewoontes en koffie niet identiek aan Nederland. Het mechanisme is onbekend maar het drinken van gewone of decaf koffie is vooralsnog gunstig in risicoreductie van dikkedarmkanker.

 

Bron: Sinha et al., Am. J. Clin. Nutr. 96(2);374. 2012