Mogelijk betere darmbarrière bij topsporters door probiotica

Topsporters, en vooral duursporters zoals triatleten, hebben na een wedstrijd vaak last van maag darm storingen. Dit kan variëren van misselijkheid en krampen tot overgeven en ernstige diarree. Het is al langer bekend dat tijdens extreme inspanningen de darmbarriere functie aangetast kan worden. Dit wil feitelijk zeggen dat de darm gaat lekken en er darminhoud in het bloed of de achterliggende weefsels kan komen. Het lichaam is normaal gesproken in staat om de eiwitten die als een soort haakjes de darmepitheelcellen bij elkaar houden extra en of opnieuw aan te maken en kan dus de darmbarrière weer herstellen. Wetenschappers doen onderzoek naar het preventief effect van probiotica om voor een wedstrijd al meer van deze “tight juntion eiwitten” aan te maken en daardoor een hechtere en dus robuuste darm te krijgen. Een groep Oostenrijkse wetenschappers heeft veertien weken lang een mengsel van maar liefst zes verschillende probiotica gegeven aan de helft van 23 topsporters de rest ontving een placebo. Vervolgens werd in de poep van de topsporters het barrière eiwit Zonuline gemeten en kon een significante daling van dit eiwit aangetoond worden. Dr. Lamprecht geeft aan dat de daling van Zonuline een secundaire marker is voor darmbarrière functie omdat meer Zonuline in de poep samen gaat met een hogere, ongewenste, darmpermeabiliteit. In dezelfde studie kon een lichte, maar niet significante, daling van ontstekingsmarkers in de probiotica groep gevonden worden. Toekomstige studies zullen deze veelbelovende data moeten bevestigen en een optimale tijd/dosis relatie moeten vaststellen.

 

Bron: Lamprecht et al., J. Intnl. Sports Nutrition,  epub ahead of press, sept 2012