PDS

Mesalazine lijkt niet werkzaam in de behandeling van diarree-dominante PDS

Er zijn studies verschenen waarin naar voren is gekomen dat er een immuunreactie gaande is bij de diarree-dominante vorm van het prikkelbare darm syndroom (PDS-D). Mesalazine is een medicijn waardoor de ontstekingsreactie wordt getemperd en werkzaam is gebleken bij IBD. Onderzoekers hebben in een gerandomiseerde setting onderzocht of mesalazine ook een positief effect heeft op PDS-D.

In de studie werden de deelnemers verdeeld over twee groepen. Gedurende drie maanden kregen de deelnemers, waarbij volgens de Rome III criteria PDS-D was vastgesteld, dagelijks 2 gram mesalazine of placebo. Als primaire onderzoeksvraag werd gekeken naar het gemiddelde aantal stoelgangen gedurende week 11 en 12, verder werd er gekeken naar de mate van buikpijn, vastheid van de ontlasting, aandrang en de tevredenheid omtrent de vermindering van de PDS-klachten. De data verzameld aan de hand van het systematisch bijhouden van een dagboek per deelnemer.

In totaal deden 116 mensen met PDS-D mee aan de studie (82 vrouw, 54 man). De gemiddelde stoelgangen per dag op week 11 en 12 was 2.8 in de mesalazine groep en 2.7 in de placebogroep, zonder significant vershil, (95% CI)p=0.66. Mesalazine verbeterde ook niet de buikpijnklachten, vastheid van e ontlasting of de tevredenheid.

Uit deze studie komt naar voren dat mesalazine geen voordeel heeft ten opzichte van placebo bij PDS-D. Mogelijk zo mesalazine wel zinvol kunnen zijn in bepaalde subtypen van PDS-D, maar hiervoor is verder onderzoek nodig.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Lam C et al. A mechanistic multicentre, parallel group, randomised placebo-controlled trial of mesalazine for the treatment ofIBS with diarrhoea (IBS-D). Gut March 12, 2015