obstipatie

Obstipatie en harde ontlasting lijken niet geassocieerd met diverticulose

Divertikels zijn kleine uitstulpingen van de darm, die ontstaan op zwakke plekken in de darmwand en steken als het ware naar buiten toe. Het is nog onduidelijk of de aanwezigheid van divertikels (diverticulose) voor chronische darmklachten zorgt. Japanse onderzoekers hebben gekeken of er een associatie te zien was tussen diverticulose en darmklachten.

In een case-controle studie werden 543 patienten met diverticulose vergeleken met 1086 controle-patienten die gelijk waren in leeftijd en geslacht. De aan- of afwezigheid van diverticulose werd vastgesteld op basis van een colonoscopie. Elf symptomen werden nagevraagd: buikpijn, onaangenaam gevoel bij honger, borrelend gevoel, opgeblazen gevoel, winderigheid, obstipatie, diarree, onvaste ontlasting, harde ontlasting, aandrang tot ontlasten en onvolledige ontlasting.

Uit de resultaten kwam naar voren dat obstipatie (OR, 0.85 [0.78-0.93]) en harde ontlasting (OR, 0.86 [0.78-0.94]) negatief geassocieerd was met diverticulose. De overige negen symptomen lieten geen associatie zien. Als er een verschil werd gemaakt in geslacht dan was incomplete ontlasting ook negatief geassocieerd met diverticulose, bij vrouwen werd een positieve associatie gezien tussen diarree (OR, 1.39 [1.14-1.69]) en onvaste ontlasting (OR, 1.28 [1.05-1.55]).

In deze studie werd er geen relatie gezien tussen obstipatie danwel harde ontlasting en diverticulose. Bij vrouwen, maar niet bij mannen, werd een positieve relatie gezien tussen diarree, onvaste ontlasting en diverticulose.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm-, en leverziekten

Bron: Nagata N et al. Association between colonic diverticulosis and bowel symptoms: a case-control study of 1,629 Asian patients. J Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar 16.