darmkanker

Nadelen kankerscreening onvoldoende belicht

In studies naar kankerscreening wordt met name de nadruk gelegd op de voordelen van kankerscreening, over de nadelen wordt nauwelijks gesproken.

Deense onderzoekers vergeleken 57 studies die elk naar het nut van kankerscreening hebben gekeken. Slechts twee van de 57 studies belichtten de kans dat de test kanker ‘aantoont’, terwijl de persoon in kwestie uiteindelijk geen kanker heeft (fout positief). Vijf studies keken naar de negatieve psychosociale gevolgen, zoals (onnodige) stress. In 27 studies werd gekeken naar het nadeel van belastende vervolgonderzoeken en in 24 studies naar sterfte aan alle oorzaken.

De auteurs achten het noodzakelijk dat er beter inzicht nodig is in de nadelen van kankerscreening. Omdat bij screening ‘gezonde’ mensen worden onderzocht, brengt het onderzoek lang niet altijd voor iedereen voordelen met zich mee. Om deelnemers en overheden een weloverwogen keuze te bieden dienen deze nadelen beter in kaart te worden gebracht.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten