Darmflora

Vaccinatie van vee tegen E. Coli zal mensen beschermen

Door vee te vaccineren tegen de E. Coli 0157 bacterie zouden in de toekomst 85% van de menselijke infecties voorkomen kunnen worden.

De E. coli bacterie kan voor maagdarmproblemen zorgen en zelfs tot dood leiden. Besmetting vindt plaats door inname van besmet voedsel of water via de ontlasting. Vee is een belangrijk reservoir voor de E. Coli bacterie waardoor deze in stand wordt gehouden.

Op dit moment zijn er al vaccinaties voor vee aanwezig maar worden die zelden gebruikt. Britse onderzoekers hebben uitgerekend dat door vaccinatie van vee 85% van de menselijke infecties voorkomen kan worden.

De Schotse onderzoekers zijn op dit moment bezig het vaccin efficiënter te maken. Daarnaast moeten de kosten en de gezondheidswinst bekeken worden voordat het daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd kan worden.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten

Bron: http://esciencenews.com/articles/2013/09/17/vaccinating.cattle.against.e.coli.o157.could.cut.human.cases.infection.85.percent.say.scientists