Nederlandse Stomavereniging lanceert Stomazorgwijzer.nl

De Nederlandse Stomavereniging heeft op 10 november 2012 de Stoma Zorgwijzer gelanceerd die te vinden is op de nieuwe website Stomazorgwijzer.nl. Deze biedt stomadragers betrouwbare informatie over de stomazorg in 94 Nederlandse ziekenhuizen waardoor patiënten beter een keuze kunnen maken tussen de ziekenhuizen die stomazorg bieden.

Stomadragers hoeven slechts hun postcode in te voeren en krijgen meteen een overzicht van de ziekenhuizen in de buurt die stomazorg bieden. Ook kunnen twee verschillende ziekenhuizen op dit gebied van zorg met elkaar worden vergeleken. Zo weet men welke zorg te verwachten is.

 

Normen voor goede stomazorg

De Stoma Zorgwijzer laat patiënten zien of een ziekenhuis voldoet aan de normen voor goede stomazorg. Deze zijn vastgesteld door De Nederlandse Stomavereniging in samenwerking met patiënten, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen. Een van de normen is bijvoorbeeld dat een patiënt voorafgaand aan een operatie kan oefenen met stomamateriaal. Uit de gegevens die de ziekenhuizen in eerste instantie aanleverden, bleek een derde van het materiaal niet aan de norm te voldoen en zijn inmiddels al veel wijzigingen bij de ziekenhuizen doorgevoerd. Momenteel zijn er nog zes ziekenhuizen die niet aan de norm voldoen. Ook op het gebied van informatievoorziening en met name informatie over bereikbaarheid voor vragen van stomadragers buiten kantooruren zijn nog verbeteringen mogelijk. Voldoet een ziekenhuis aan alle vastgestelde normen, dan krijgt het in de stomazorgwijzer een groen vinkje. Als een ziekenhuis niet aan alle normen voldoet, helpt de Nederlandse Stomavereniging bij het opzetten van een verbetertraject.
De Stoma Zorgwijzer bleek nodig omdat veel patiënten behoefte hadden aan goede en betrouwbare informatie. In het algemeen is de stomazorg in de Nederlandse ziekenhuizen van hoge kwaliteit, maar in de praktijk zijn er tussen ziekenhuizen wel verschillen te zien. Bij het ene ziekenhuis wordt een stomadrager ontslagen na een operatie zodra dit medisch verantwoord is, bij het andere ziekenhuis gebeurt dit pas als iemand zelfstandig de stoma kan verzorgen of als er thuiszorg is toegezegd. De Wijzer maakt deze verschillen inzichtelijk en zorgt ervoor dat elke stomadrager een persoonlijke afweging kan maken.

 

Bron: http://www.stomavereniging.nl