PDS

Nieuw type prikkelbare darmsyndroom ontdekt

Onderzoekers uit Los Angeles hebben een nieuw type prikkelbare darmsyndroom (PDS) ontdekt. Deze nieuwe vorm van PDS ontstaat na een doorgemaakte diverticulitis. Diverticulitis is een ontsteking van een zakvormige uitstulping in de dikke darm.

De ontdekking van deze nieuwe aandoening, Post-Diverticulitis Irritable Bowel Syndrome (PDV-IBS), komt overeen met de PDS-klachten die patiënten melden na een episode van de diverticulitis.

Het idee dat diverticulitis geheel verdwenen is na behandeling wordt nu herzien. De onderzoekers beschrijven het “alsof er een bom is afgegaan in het lichaam en schade heeft achtergelaten”.

Veel personen ontwikkelen divertikels, zakvormige uitstulpingen in de darmwand, gedurende hun leven. Meer dan de helft van de 60-plussers heeft divertikels, veelal zonder klachten. Soms kunnen deze divertikels ontstoken raken en veroorzaken dan pijn en koorts, diverticulitis genaamd. Bij diverticulitis is antibiotica is de eerste keuze therapie, maar in heftigere gevallen is een chirurgische ingreep noodzakelijk.

In de Amerikaanse studie werden statussen van meer dan duizend mensen nagetrokken: de ene helft had een episode met diverticulitis doorgemaakt en de andere helft was de controlegroep. Beide groepen werden gescreend op PDS-klachten en stemmingsstoornissen.

Een opmerkelijke uitkomst van de studie was dat diverticulitispatiënten niet alleen vaker PDS-klachten ontwikkelden (P < 0.001), maar ook vaker stemmingsstoornissen zoals depressie en angst (P < 0.001). Omdat PDS en stemmingsstoornissen vaak hand-in-hand gaan, lijkt het dat diverticulitis veranderingen teweeg brengt op zenuwniveau (hersen-darm as).

Diverticulitis is dus niet alleen geassocieerd met chronische PDS klachten, maar ook met emotionele klachten. Inzicht in de mogelijke risico’s is belangrijk voor behandelstrategieën. Indien deze klachten niet erkend worden kunnen zij chronisch worden en zullen dan voor een grote belasting zorgen op de gezondheidszorg.

 

Note: Dit artikel is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten.

Bron: Cohen E et al. Increased Risk for Irritable Bowel Syndrome After Acute Diverticulitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Mar 21. pii: S1542-3565(13)00386-8.