Darmflora

Gewichtstoename na stoppen met roken door veranderingen darmflora

De meeste rokers die stoppen met roken komen gemiddeld zeven kilo aan. Dit wordt niet veroorzaakt door een toegenomen calorie-inname, maar door een verandering in darmflora zoals uit Zwitsers onderzoek blijkt.

Zwitserse onderzoekers hebben in een negen-weekse studie ontlastingmonsters genomen van vijf niet-rokers, vijf rokers en tien personen die een week voor de start van de studie waren gestopt. De bacteriële samenstelling van de ontlasting van de rokers en niet-rokers veranderde nauwelijks gedurende de studieperiode, terwijl die van de personen die recent waren gestopt wel grote veranderingen lieten zien. In deze ontlasting werd gezien dat het aandeel Proteobacteria en Bacteriodetes vermeerderde en het aandeel Firmicutes en Actinobacteria phyla verminderde. Tegelijkertijd nam het lichaamsgewicht met 2,2 kilogram toe terwijl de voedsel- en drankinname vrijwel gelijk bleven. De minimale verandering die wel werd gezien was dat de ex-rokers aan het einde van de studie gemiddeld iets meer alcohol dronken dan voor het stoppen met roken.

De resultaten komen overeen met eerder onderzoek, waarbij in muizen een gewichtstoename werd gezien bij een toename van Proteobacteria en Bacteriodetes in de darmflora. Het lijkt erop dat deze samenstelling van darmflora efficiënter energie haalt uit voeding, wat de gewichtstoename verklaart.

Het lijkt erop dat samenstelling van de darmflora verandert onder invloed van stoppen met roken. Deze verandering zorgt voor een efficiëntere energielevering, waardoor rokers meer in gewicht toenemen als zij stoppen.

 

Note: Dit artikel is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten.

Bron: Biedermann L, et al. Smoking cessation induces profound changes in the composition of the intestinal microbiota in humans. PLoS One. 2013;8(3)