IBD

Jonge patiënten met ernstig actieve inflammatoire darmziekten hebben een grotere kans op acute hart- en vaatziekten

Inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa worden gekarakteriseerd door een chronische ontsteking. Chronische ontsteking is ook kenmerkend in het ontstaan van vaatverkalking en de daarmee geassocieerde hart- en vaatziekten. Uit groot Frans onderzoek blijkt nu ook dat patiënten met IBD een grotere kans hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, vooral als hun ziekte actief is, omdat er dan veel ontsteking ontstaat.

 

In een groot nationaal onderzoek in Frankrijk tussen 2008 en 2013 zijn de gegevens van ruim 200.000 patiënten die 15 jaar of ouder uit een database gehaalden. De patiënten waren in het ziekenhuis opgenomen vanwege een opvlamming van IBD. Er werd gekeken naar het risico op acute hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct, een herseninfarct en een afsluiting van een slagader in de ledematen. Het risico bij deze opgenomen patiënten met een opvlamming van IBD werd vergeleken met de gezonde bevolking zonder IBD.

De meeste patiënten in dit onderzoek hadden colitis ulcerosa (53.5%) en de meesten waren vrouw (53.8%). In totaal kwamen er 5.554 acute hart- en vaatziekten voor gedurende het onderzoek. Hiervan had 57.2% een hartinfarct, 30.9% een herseninfarct en 11.9% een afsluiting van een slagader in de ledematen. Het risico op acute hart- en vaatziekten was significant verhoogd in patiënten met IBD in vergelijking met de gezonde bevolking.

 

Het risico op acute hart- en vaatziekten was significant verhoogd in patiënten met IBD in vergelijking met de gezonde bevolking

 

Vrouwen hadden een groter risico op acute hart- en vaatziekten in vergelijking met mannen. Patiënten met de ziekte van Crohn hadden een groter risico op acute hart- en vaatziekten dan patiënten met colitis ulcerosa. Het hoogste risico op acute hart- en vaatziekten bij patiënten met de ziekte van Crohn was in de leeftijdscategorie van 15-54 jaar en bij patiënten met colitis ulcerosa in de leeftijdscategorie van 15-34 jaar. Dit betekent dat jonge IBD-patiënten een grotere kans op acute hart- en vaatziekten hadden dan oudere patiënten in vergelijking met de gezonde bevolking. Het lijkt er dus op dat chronische ontsteking een belangrijke rol speelt in deze vergrote kans. Het feit dat ziekte activiteit ook geassocieerd was met een verhoogd risico op acute hart- en vaatziekten, ondersteunt dit.

 

Concluderend, het risico op acute hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct, een herseninfarct of een afsluiting van een slagader in de ledematen, is hoger in IBD-patiënten dan in de gezonde bevolking. Jonge IBD-patiënten hebben een grotere kans op acute hart- en vaatziekten dan oudere patiënten en ook bij ernstige activiteit van de IBD is er een grotere kans op acute hart- en vaatziekten. Het is belangrijk dat artsen hier alert op zijn en wellicht moeten IBD patiënten gescreend worden op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

 

Bron: Kirchgesner et al. Increased risk of acute arterial events in young patients and severely active IBD: a nationwide French cohort study. Gut. 2018 Jul;67(7):1261-1268.

 

Meer weten over IBD? Lees hier >