Darmbacteriën en hun rol bij het ontwikkelen van voedselallergieën

Het eerste contact met voedselallergenen begint met in het maagdarmkanaal of de huid. Een allergeen is is een bestanddeel van een natuurlijke of kunstmatige stof die allergische reacties kan veroorzaken. In het maagdarmkanaal zijn twee factoren van invloed op de voedseltolerantie: ons dieet en de darmbacterie-samenstelling. Studies suggereren dat vroeg contact met bepaalde voeding (pinda’s/melk/eieren) de kans op voedselallergieën op latere leeftijd verkleint. Er is toenemend bewijs dat disbalans in de bacteriesamenstelling verantwoordelijk is voor voedselallergieën. Vandaar dat de darmbacteriën mogelijk kunnen worden beschouwd als nieuw therapeutisch aangrijpingspunt.

 

Wat is er tot nu toe bekend?

Studies hebben een verband laten zien tussen disbalans in de darmflora op kinderleeftijd en het ontstaan van metabole stoornissen op latere leeftijd. Verschillende factoren zouden voor deze disbalans verantwoordelijk kunnen zijn: geboorte via keizersnede, kunstvoeding in plaats van borstvoeding, geneesmiddelengebruik van moeder en/of kind,  en een vezelarm/vetrijk dieet.

Antibioticagebruik bij pasgeborenen zorgt voor mindere biodiversiteit van de darmflora en voedselovergevoeligheid. Zelfs lage doseringenantibiotica kunnen een levenslang effect hebben. Antibioticagebruik van de moeder tijdens zwangerschap en borstvoeding zijn geassocieerd met koemelkallergie.

Kinderen die opgroeien op het platteland hebben een aanzienlijk lager risico op het ontwikkelen van voedselallergieën. Het is niet bewezen, maar het zou kunnen zijn dat het in aanraking komen met verschillende soorten bacteriën tijdens de kinderjaren op het platteland het immuunsysteem versterken. Andere mogelijke factoren voor een meer diverse darmflora zijn het hebben van een oudere broer of zus of een huisdier.

 

“Het in aanraking komen met verschillende soorten bacteriën tijdens de kinderjaren op het platteland kan het immuunsysteem versterken.”

 

Probiotica hebben mogelijk een gunstig effect op het microbioom. Hoewel het bewijs voor de gunstige werking van probiotica nog zwak is, hebben recentelijk internationale richtlijnen geadviseerd dat probiotica de kans op eczeem verkleinen. Mogelijk zouden probiotica ook een gunstig effect hebben op voedselallergieën.

 

 

Bron: Rosita Aitoro et al. Gut Microbiota as a Target for Preventive and Therapeutic Intervention against Food Allergy. Nutrients 2017, 9(7), 672;

 

Meer over allergieën? Kijk hier >