PDS

Low FODMAP dieet in combinatie met probiotica mogelijk gunstig bij PDS

De zoektocht naar de perfecte behandeling voor prikkelbare darm syndroom (PDS) is nog steeds gaande. Er bestaan al vele diëten, maar tot op heden is alleen het low FODMAP dieet effectief gebleken. Onderzoekers hebben nu aangetoond dat het low FODMAP dieet in combinatie met probiotica gunstige effecten laat zien bij mensen met PDS.

Engelse onderzoekers hebben een gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd onder 104 personen met PDS die voldeden aan de Rome III criteria. De proefpersonen werden willekeurig ingedeeld voor een nep-dieet en het low FODMAP dieet begeleid door een diëtist. Beide groepen werden vervolgens weer onderverdeeld in een probiotica- (de proefpersonen kregen Bifidobacteriën) en placebo-groep. De totale studieperiode was 4 weken.

Uit de resultaten kwam naar voren dat de low FODMAP groep veel minder PDS-klachten ervoeren dan de proefpersonen die het nep-dieet volgden. Er werd geen significant verschil gevonden tussen de probiotica- en de placebogroep, maar er werden wel aanzienlijk meer Bifidobacteriën in de ontlasting gevonden van de probiotica groep.

 

“Uit de resultaten kwam naar voren dat de low FODMAP groep veel minder PDS-klachten ervoeren dan de proefpersonen die het nep-dieet volgden.”

 

Deze studie laat zien dat het low FODMAP dieet een gunstig werking heeft bij PDS en dat probiotica mogelijk de darmflora beter in balans brengt door het aandeel van de Bifidobacteriën te verhogen.

 

Bron: Staudacher HM et al. Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms in Patients with Irritable Bowel Syndrome and Probiotic Restores Bifidobacterium Species: a Randomized Controlled Trial. Gastroenterology. 2017 Jun 15.

 

Meer weten over probiotica? Kijk hier >