darmkanker

Plan van aanpak om darmkanker de wereld uit te helpen

Ondanks dat de landelijke Darmkanker screening is opgestart, blijft darmkanker alsnog een belangrijke doodsoorzaak in Nederland en andere westerse landen. Wereldwijd wordt er enorm veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van darmkanker, het tijdig opsporen en de behandeling van darmkanker. Desondanks is er nog veel te verbeteren om darmkanker de wereld uit te helpen. Een groep van experts heeft 15 punten opgesteld waarop toekomstig onderzoek zich moet richten.

 1. Representatief darmkankermodel die de tumoromgeving nabootsen, zodat onderzoek representatiever wordt voor de dagelijkse praktijk
 2. Beter inzicht in risicofactoren op het gebied van genetica, omgevingsfactoren en leefstijl
 3. Nadruk op studies naar preventie van darmkanker
 4. Integratie van verschillende preventiemethoden
 5. Optimaliseren van screeningsmethodes door middel van vragenlijsten, risicofactoren en colonoscopie
 6. Identificeren van risicogroepen, om zo te weten wie er een colonoscopie moeten ondergaan en behandeling op maat aan te bieden
 7. Verbeteren van pathologische diagnostiek, zodat er microscopische kenmerken van darmkanker duidelijker worden
 8. Meer gekwalificeerd personeel in genetica, dataverwerking en digitalisering van pathologie
 9. Meer inzicht in voordelen en risico’s van behandelopties, zodat patiënten een weloverwogen keuze kunnen maken
 10. Verbeteren van genezingskans door de effectiviteit van chirurgie, radiotherapie, chemotherapie te beoordelen en samen te fine-tunen
 11. Identificatie van factoren die voor metastasering zorgen
 12. Vaststellen van biomarkers voor de ernst van kanker zorgen zodat therapie daar op aangepast kan worden
 13. Kwaliteit van leven beter in kaart brengen, zowel voor, tijdens en na de behandeling.
 14. Optimaliseren onderzoeksubsidies, zodat de geldstromen op de juiste plek terecht komen voor onderzoek en betere samenwerking tussen onderzoeksgroepen
 15. Verbetering communicatie tussen verschillende belanghebbenden zoals bijvoorbeeld patiëntorganisaties, artsen en farmaceuten

 

Bron:  Lawler M et al. Critical research gaps and recommendations to inform research prioritisation for more effective prevention and improved outcomes in colorectal cancer. Gut 2018;67:179–193.

 

Meer lezen over darmkanker? Lees hier verder >