Dieet

Diëten als behandeling bij PDS: Wat is wetenschappelijk bewezen?

Bij meer dan 60% van de patiënten met Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) worden klachten getriggerd door bepaalde voedingsmiddelen. Veel PDS patiënten zijn daarom extra gemotiveerd om een dieet te starten. Op het internet is veel informatie te vinden over verschillende soorten diëten, waardoor een deel van de PDS patiënten zelfstandig een strikt dieet volgt. Echter, niet alle diëten zijn wetenschappelijk bewezen effectief en sommige strikte diëten kunnen leiden tot bepaalde voedingstekorten. Er wordt de laatste jaren gedacht dat FODMAP’s in bepaalde voedingsmiddelen PDS klachten veroorzaken. Daarnaast is er een theorie dat sommige PDS patiënten intolerant zijn voor gluten, zonder dat er sprake is van glutenallergie (coeliakie).

 

Onderzoekers uit Canada, Engeland en de Verenigde Staten hebben gekeken naar wat er tot nu toe bekend is over het glutenvrije dieet en het low FODMAP dieet bij PDS. Zij hebben gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studies kritisch bekeken en samengevoegd voor analyse. Deze studies zijn de meest betrouwbare wetenschappelijke onderzoeken waarbij twee of meer willekeurige groepen worden vergeleken. In totaal zijn 9 studies onderzocht, 2 over het glutenvrije dieet en 7 over het low FODMAP dieet.

 

“Gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studies zijn de meest betrouwbare wetenschappelijke onderzoeken”

 

Bij de gluten studies kregen in totaal 111 patiënten een glutenvrij- óf gluten-dieet voor minimaal 4 weken. De patiënten wisten niet welk dieet zij kregen. Uit de resultaten van de afzonderlijke studies kwam naar voren dat PDS patiënten minder globale klachten hadden met het glutenvrije dieet. Echter, de uitgebreide analyse van alle studieresultaten samen liet geen wetenschappelijk bewezen verschil zien.

De 7 FODMAP studies waren meer verschillend van elkaar. Bij in totaal 397 PDS patiënten werd het low FODMAP dieet vergeleken met een aantal andere diëten, zoals het traditioneel PDS dieet en het high FODMAP dieet. Het traditionele PDS dieet bestaat uit het vermijden van gas producerende voedingsmiddelen (bruine bonen, uien) en algemene adviezen zoals regelmatig, gezond en rustig eten. Uit de analyse van de onderzoekers kwam naar voren dat PDS patiënten met een low FODMAP dieet minder risico hadden op globale klachten dan PDS patiënten met andere diëten. De verschillen hiertussen waren significant gunstig voor het low-FODMAP dieet. Als kanttekening werd gemaakt dat de kwaliteit van het bewijs laag is. Een van de redenen hiervoor is het lage aantal studies.

 

In de toekomst zullen diëten belangrijk blijven in de behandeling van PDS. Er is momenteel onvoldoende bewijs om een glutenvrij dieet te adviseren. Het low FODMAP dieet vermindert effectief klachten in vergelijking met andere diëten. De kwaliteit van het bewijs kan vergroot worden, hier zijn meer studies voor nodig.

 

 

Bron: Dionne J, Ford AC, Yuan Y, Chey WD, Lacy BE, Saito YA, et al. A Systematic Review and Meta-Analysis Evaluating the Efficacy of a Gluten-Free Diet and a Low FODMAPs Diet in Treating Symptoms of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol 2018 [Internet]. 2018;1. Available from: http://www.nature.com/articles/s41395-018-0195-4

 

Meer lezen over het low-FODMAP dieet? Kijk hier >