dyspepsie

Imipramine als behandeling voor aanhoudende maagklachten door functionele dyspepsie

Ongeveer 20-40% van de bevolking heeft wel eens maagklachten, zoals brandende pijn en een vol gevoel tijdens of direct na het eten. Wanneer bij onderzoek geen afwijkingen worden gevonden als verklaring voor de maagklachten, wordt vaak de diagnose functionele maagklachten oftewel “functionele dyspepsie gesteld”. De klachten worden dan toegeschreven aan een overgevoelige maag en/of een vertraagde lediging van de maag. Om de klachten van functionele dyspepsie te verminderen, kan de arts maagzuurremmers en medicijnen om de maag sneller te laten werken (prokinetica) voorschrijven. Als dit niet werkt, kunnen “tricyclische antidepressiva” (TCA) geprobeerd worden. Echter is er nooit gedegen onderzoek gedaan naar het effect van TCA in patiënten met functionele dyspepsie die niet reageren op maagzuurremmers en prokinetica (refractaire functionele dyspepsie).

 

Onderzoek bij functionele dyspepsie

Onderzoekers van de Universiteit in Hong Kong hebben daarom het effect van een 12 weken durende behandeling met het antidepressivum “imipramine” vergeleken met de behandeling met een placebo in patiënten met refractaire functionele dyspepsie. Het onderzoek werd uitgevoerd in het Prince of Wales Hospital in Hong Kong. Patiënten met refractaire functionele dyspepsie kregen 2 weken 25 mg imipramine gevolgd door 10 weken 50 mg imipramine of 12 weken een placebo die precies op imipramine leek, zodat zowel de patiënt en de arts beide niet wisten welke behandeling de patiënt kreeg (dubbelblind). In totaal deden 107 patiënten mee met deze studie: 55 patiënten kregen imipramine en 52 patiënten placebo. Uiteindelijk maakte 75.7% van de patiënten de behandeling af (40 in de imipramine en 41 in de placebo groep).

 

“Na imipramine hadden patiënten significant minder last van maagpijn, een opgeblazen gevoel, een vol gevoel tijdens of direct na het eten.”

 

Uit de resultaten kwam naar voren dat vermindering van de maagklachten werd gezien na 12 weken behandeling in 35/55 patiënten in de imipramine groep (63.6%) en maar in 19/52 patiënten in de placebo groep (36.5%). Na imipramine hadden patiënten significant minder last van maagpijn, een opgeblazen gevoel, een vol gevoel tijdens of direct na het eten. Vier weken na het staken van de imipramine (dus 16 weken na het starten van de studie) hadden deze patiënten nog steeds significant minder klachten van een opgeblazen gevoel en een vol gevoel tijdens of direct na het eten. Patiënten die placebo kregen, hadden geen significante klachten vermindering, behalve minder last van oprispingen op zowel 12 als 16 weken na de start van de studie. Omdat TCA ook voorgeschreven worden bij patiënten met angst en depressie, werd hier ook naar gekeken. De patiënten die in de imipramine groep zaten, hadden significant minder last van angstige en depressieve gevoelens 12 weken na het starten van imipramine. Dit werd niet gezien in de placebogroep.

 

Imipramine vermindert de maagklachten

Concluderend was er een significante vermindering van de maagklachten van patiënten met refractaire functionele dyspepsie 12 weken na de start van de behandeling met imipramine in vergelijking met behandeling met placebo. Ondanks dat er in deze studie weinig bijwerkingen van de imipramine werden gemeld, moeten patiënten gewaarschuwd worden voor eventuele bijwerkingen bij gebruik van antidepressiva.

 

Bron: Cheong PK et al. Low-dose imipramine for refractory functional dyspepsia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Gastroenterol. Hepatol. 2018 Oct 22, doi 10.1016/S2468-1253(18)30303-0.

 

Meer over maagklachten? Kijk hier >