IBD

Stand van zaken: probiotica bij IBD

Inflammatoire darmziekten, IBD, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa kenmerken zich door terugkerende ontstekingen aan het maagdarmkanaal. Bij colitis ulcerosa bevinden de ontstekingen zich voornamelijk in de dikke darm, terwijl het bij de ziekte van Crohn in het gehele maagdarmkanaal kan bevinden. De precieze oorzaak van IBD is nog onduidelijk, mogelijk zou een disbalans in darmbacteriën hieraan te grondslag kunnen liggen. Probiotica zouden mogelijk deze disbalans weer kunnen herstellen.

Er zijn al verscheidene onderzoeken gedaan naar het effect van probiotica op IBD. Engelse onderzoekers hebben 22 relevante onderzoeken op een rij gezet om te kijken wat het bewijs is voor probiotica bij IBD. Als alle resultaten op een hoop worden gegooid, wordt er geen voordeel gezien van probiotica op actieve colitis ulcerosa, maar wel als er specifiek wordt gekeken naar het probioticum VSL#3. Probiotica lijken vrijwel even effectief als het veelgebruikte medicijn 5-ASA om de colitis ulcerosa onder controle te houden. Het is nog onduidelijk hoe effectief probiotica zijn bij de ziekte van Crohn, daar moet dus nog verder onderzoek naar gedaan te worden.

 

Bron: Derwa Y et al. Systematic review with meta-analysis: the efficacy of probiotics in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2017 Aug;46(4):389-400.