Prebiotica vermindert overgewicht

Mogelijke relatie tussen gewicht op kinderleeftijd en ontwikkeling van IBD

Inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronische ontstekingen aan het maag-darmkanaal. Opvallend is dat deze ziekten veel vaker voorkomen in westerse landen en in omvang toeneemt. Wetenschappers denken dat IBD (deels) gerelateerd is aan de westerse leefstijl. Dit zijn zowel de eetgewoontes, als het toegenomen overgewicht. De relatie met overwicht is nog niet onomstotelijk bewezen, mede doordat er weinig studies zijn die dit hebben onderzocht. De Deense onderzoeker Jensen en collega’s hebben gekeken hoe de relatie is tussen overgewicht op kinderleeftijd en de ontwikkeling van IBD.

De onderzoekers keken naar de medische gegevens van 316.799 kinderen in de omgeving van Kopenhagen. Gedurende een langdurig onderzoek ontwikkelden 1.500 kinderen de ziekte van Crohn en 2.732 colitis ulcerosa. Zij gebruikten de BMI-waarde om overgewicht in te schatten. Hierbij wordt rekening gehouden met lengte en gewicht. Elk punt toename in BMI voor het 30e levensjaar was geassocieerd met een (marginaal) lager risico op colitis ulcerosa (HRs = 0.9) terwijl elk punt toename in BMI bij de ziekte van Crohn juist wel geassocieerd is met een hoger risico (HRs = 1.2). Als er specifiek werd gekeken naar het BMI on de jongere leeftijdsklasse (7 tot 13 jaar) dan werd er geen relatie gezien tussen gewicht en de ontwikkeling van IBD.

 

Een hoger gewicht is gerelateerd aan de ziekte van Crohn en met name een laag gewicht is geassocieerd met de ontwikkeling van colitis ulcerosa

 

De onderzoekers concluderen dat de hoogte van de BMI voor het 30e levensjaar geassocieerd is met IBD: een hoger gewicht is gerelateerd aan de ziekte van Crohn en met name een laag gewicht is geassocieerd met de ontwikkeling van colitis ulcerosa. Deze relaties tussen gewicht en IBD zijn echter niet enorm sterk, bovendien zou een laag gewicht op kinderleeftijd ook al kunnen wijzen op de aanwezigheid van een (nog niet gediagnosticeerde) colitis ulcerosa. Het is daarom van belang dat er meer onderzoek gedaan wordt om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen (over)gewicht en IBD.

 

Bron: Jensen CB et al. Childhood body mass index and risk of inflammatory bowel disease in adulthood: a population-based cohort study. Am J Gastroenterol. 2018

 

Meer weten over overgewicht? Lees hier verder >