Roken

Roken vergroot de kans op het ontwikkelen van microscopische colitis

We weten allemaal dat roken slecht is voor onze gezondheid. Bij inflammatoire darmziekten (IBD) heeft roken een wisselend effect. Roken geeft een hoger risico op de ziekte van Crohn, terwijl het bij colitis ulcerosa mogelijk beschermend werkt. Je ziet bij colitis ulcerosa dan ook vaak dat de ziekte zich voor de eerste keer voordoet als iemand stopt met roken. Ondanks dit mogelijke positieve effect wordt roken uiteraard nog steeds afgeraden vanwege de overige zeer schadelijke effecten zoals kanker, COPD en hart- en vaatziekten. Microscopische colitis is ook een vorm van IBD, maar daar is het minder bekend wat het effect van roken is op de ziekte.

 

Amerikaanse onderzoekers bekeken de gegevens van ruim 23.000 vrouwen die meededen aan de Nurses’ Health Study [NHS] (1976-2012) en NHSII (1989-2013). In totaal kregen 166 vrouwen de diagnose microscopische colitis gedurende de studieperiode. Rokers hadden vergeleken met niet-rokers een 2,5 keer verhoogd risico op microscopische colitis en 1,5 keer verhoogd risico ten opzichte van vrouwen die in het verleden ooit gerookt hebben. De onderzoekers zagen ook dat het risico groter werd naarmate mensen langer rookten. Daarentegen, nam het risico af als mensen stopten met roken. Van de twee vormen van microscopische colitis gaf roken het hoogste risico op collagene colitis ten opzichte van lymphocytaire colitis.

 

In conclusie kan dus gezegd worden dat roken een aanzienlijk hoger risico geeft op microscopische colitis en dan met name collagene colitis. Het risico wordt nog groter naarmate men meer rookt, maar neemt ook af als men stopt met roken.

 

 

Meer weten over microscopische colitits? Kijk hier>