Darmbacteriën

Het eten van vlees geeft geen verhoogt risico op resistente bacteriën

Mensen die regelmatig vlees eten hebben niet vaker de resistente ESBL-bacteriën bij zich dan mensen die helemaal geen vlees eten, aldus recent onderzoek van het RIVM. 

 

Al tijdenlang wordt er gediscussieerd of het eten van vlees een verhoogd risico geeft op antibiotica resistentie. In de veestapel wordt veel antibiotica gebruikt waardoor veel dieren antibiotica-resistentie ontwikkelen. Het gaat dan met name op ESBL-bacteriën. Dit zijn bacteriën die bepaalde antibiotica kunnen afbreken zodat deze (veelgebruikte) antibiotica niet meer werkzaam zijn. ESBL-bacteriën komen met regelmaat voor bij dieren en op vlees. De gedachte ging dat door het consumeren van vlees de antibiotica resistentie over zou springen op de mensen. Gelukkig is dit niet het geval zo blijkt uit het onderzoek van het RIVM.

In de studie werd gebruik gemaakt van de  gegevens van ruim 1.500 personen. Alle deelnemers stuurden een ontlastingsmonster in en vulden een uitgebreide vragenlijst in over mogelijke risicofactoren om een ESBL-bacterie op te lopen. In de studie werd specifiek gekeken naar voedingspatroon en resistente bacteriën in de ontlasting. Wel of geen vleesconsumptie bleek hier niet van op invloed.

Wat wel naar voren kwam was dat reizigers naar Zuid-Amerika, Azië en Zuid- en Oost-Europa wel vaker ESBL-bacteriën bij zich droegen. Dit gold ook voor mensen die zelden of nooit de handen wassen voordat ze beginnen met het bereiden van voedsel. Bovendien is reeds bekend dat mensen die zelf veel antibiotica krijgen en vaak in een zorginstelling verblijven, zoals ziekenhuis of verzorgingshuis, ook vaker resistente bacteriën bij zich dragen.

Uiteraard is het belangrijk dat er minder grootschalig antibiotica wordt gebruikt binnen de veestapel, maar gelukkig slaat deze antibiotica resistentie niet over op de mens. Risicofactoren om resistente bacteriën op te lopen zijn antibioticagebruik, verblijf in zorginstellingen, buitenlandse reizen en slechte handhygiëne. Het is belangrijk dat we ons hier van bewust zijn om zo de antibiotica resistentie verder terug te dringen.

Bron:  https://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Door_eten_van_vlees_niet_vaker_ESBL_s

 

Meer over gezonde voeding? Lees het hier >