IBD

Nog onvoldoende bewustwording van de invloed van roken op IBD

Roken zorgt voor meer opvlamming bij de ziekte van Crohn. Belgische onderzoekers hebben onlangs gekeken hoe goed IBD-patiënten hiervan op de hoogte zijn.

In totaal vulden 625 patiënten met de ziekte van Crohn, 238 patiënten met colitis ulcerosa en 289 niet-IBD controlepatiënten vulden een vragenlijst in. De vragenlijst bestond uit rookgedrag en het op de hoogte zijn van roken-gerelateerde gezondheidseffecten, inclusief de effecten op IBD.

Ten tijde van de diagnose meer Crohn-patiënten dan patiënten met colitis ulcerosa waren actieve rokers (40% vs. 17%, P < 0.001). Opvallend was dat in beide groepen een evengroot aandeel stopte met roken (both 56%, P = 0.997). De meerderheid van de patiënten erkenden de negatieve invloed van roken op de algehele gezondheid (98-99%), risico op longkanker (95-97%), hartinfarct (89-92%) en herseninfarct (78-87%). Alhoewel Crohn-patiënten vaker de risico’s op hun ziekte erkenden, was maar 37% op de hoogte van het risico op het ontstaan van Crohn, ,30% van het verhoogde risico op een chirurgische ingreep en of 27% dat het risico op terugkeer van de ziekte was vergroot na een operatie. Actieve rokers ontkenden vaker het verhoogde risico.

Hoewel patiënten met de ziekte van Crohn beter geïnformeerd waren over de schadelijke effecten van roken, was de bewustwording van roken op de ziekte nog steeds laag.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag-, Darm- en Leverziekten

Bron: De Bie C et al. Smoking behaviour and knowledge of the health effects of smoking in patients with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Oct 4