IBD

Omgaan met Crohn of Colitis Ulcerosa op je werk

De campagne ‘Crohn op je werk’ vraagt al enkele jaren op een positieve manier aandacht voor de mogelijkheden voor het werken met Crohn of colitis ulcerosa. Crohn op je Werk is een initiatief van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), ondersteund door AbbVie.

Omdat werknemers met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn aan de buitenkant niet zichtbaar ziek zijn, zijn andere collega’s hier vaak niet van op de hoogte. Hoewel er vaak aan de buitenkant niets te zien is, gaan deze ziektes vaak wel gepaard met ongemakken als vermoeidheid, pijn en veelvuldig toiletbezoek.

Het is dus van belang om gezamenlijk voorwaarden te scheppen om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen en de communicatie open te houden. Het team Crohn op je Werk heeft daar een aantal handige checklists voor ontwikkeld. Deze zijn te downloaden via www.crohnopjewerk.nl of via info@crohnopjewerk.nl te bestellen. Kijk ook eens op www.crohnopjewerk.nl.