IBD

Omgevingsfactoren die van invloed zijn op de opvlamming van IBD

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn ziekten die zich kenmerken door chronische ontstekingen aan het maag-darmkanaal. Beide ziekten vallen onder de overkoepelende naam inflammatoire darmziekten, ook wel IBD genaamd. De precieze oorzaak voor deze ziekten is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk wordt IBD veroorzaakt door een samenspel van genetische, immunologische en omgevingsfactoren. Engelse onderzoekers hebben in de literatuur gekeken welke omgevingsfactoren van invloed lijken te zijn op een opvlamming van de ontsteking bij IBD.

De onderzoekers vonden dat roken een opvlamming van de ziekte van Crohn leek te vergroten, terwijl roken bij colitis ulcerosa juist leek te beschermen. Voor NSAIDs en oestrogenen waren de resultaten tegenstrijdig, terwijl antibioticagebruik in het algemeen leek te beschermen bij de ziekte van Crohn. Veel stress lijkt ook het risico op een opvlamming in zowel de ziekte van Crohn als colitis ulcerosa te vergroten, hoewel psychologische hulp geen verbetering liet zien. De beperkte literatuur over zwavelhoudend voedsel (zoals uien, knoflook, bieslook, prei en asperges) leek ook een opvlamming van colitis ulcerosa te versterken, voor de ziekte van Crohn waren hier geen gegevens over. Daarnaast leek er een relatie te zijn tussen luchtvervuiling en ziekenhuisopnames van IBD-patiënten.

Bepaalde omgevingsfactoren lijken dus van invloed op de opvlammingen in IBD. Meer epidemiologische studies zijn nodig om dit beter in kaart te brengen.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag-, Darm- en Leverziekten

Bron: Martin TD et al. Environmental factors in the relapse and recurrence of inflammatory bowel disease: a review of literature. Dig Dis Sci, November 2014