obstipatie

Minder obstipatie bij het gebruik van beta-blokkers bij Parkinson

Obstipatie is een van de meestvoorkomende niet-motorische klachten bij de ziekte van Parkinson. Het mechanisme dat daar achter zit is nog grotendeels onduidelijk. Een veelgebruikt middel bij Parkinson is Levodopa. Levodopa werkt gunstig op de motorische klachten, maar niet op de obstipatieklachten. Obstipatie heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven en zou dus een van de speerpunten moeten zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Italiaanse en Amerikaanse onderzoekers hebben gekeken naar de invloed van medicatie op de obstipatieklachten bij Parkinson-patiënten.

De onderzoekers hebben de statussen nagetrokken van Parkinson patienten die tussen 2010 en 2014 behandeld werken. In de 341 statussen die gevonden werden, werd er in 336 iets over obstipatie vermeld. In totaal waren er 205 van de 336 mensen met Parkinson die obstipatieklachten hadden (61%). Van de mensen die met beta-blokkers behandeld werden (n=66) hadden slechts 28 mensen last van obstipatie (42,4%). Van de mensen die niet met beta-blokkers behandeld werden had 65,5% klachten van obstipatie. Multivariate logistische analyse liet een odds ratio van 0.293 (95% CI 0.161-0.535, p=0.0001) zien voor beta-blokkers en 2.287 (95% CI 1.036-0.535, p=0.006) voor Levodopa en 1.805 (95% CI 1.039-3.136 p=0.036) voor dopamine-agonisten.

De resultaten geven aan dat beta-blokkers geassocieerd zijn met een lager risico op obstipatie, terwijl dopamine-agonisten deze klachten juist lijken te vergroten.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag-, Darm- en Leverziekten.

Bron: Pagano G et al. Constipation is reduced by beta-blockers and increased by dopaminergic medications in Parkinson’s disease. Parkinsonism and related disorders, 2014