Ongezond eten

Ongezond eten verandert gedrag

Het is bekend dat ongezond eten zoals veel calorie- en vetrijk voedsel schadelijk is voor onze gezondheid. Een dergelijk voedingspatroon kan leiden tot overgewicht (obesitas), insuline resistentie en uiteindelijk diabetes. Er is een groeiende bezorgdheid dat calorie- en vetrijk eten ook het risico op depressie of andere psychologische aandoeningen kan verhogen. Onderzoekers aan de Louisiana State University hebben hier onderzoek naar gedaan. Ze lieten zien dat calorie- en vetrijk eten de samenstelling van darmbacteriën beïnvloedt en dat dit mogelijk een effect heeft op gedrag.

De onderzoekers schotelden laboratorium-muizen eerst een vetrijk dieet voor, waardoor de samenstelling van de darmbacteriën veranderde in een  ‘obesitas-darmbacterie-samenstelling’. Vervolgens transplanteerden ze deze obesitas-darmbacteriën aan slanke muizen. Bij de deze muizen werd vervolgens gekeken naar veranderingen in hun gedrag en denkvermogen.

Uit de resultaten kwam naar voren dat ‘obesitas darmbacterie samenstelling’ het gedrag van de getransplanteerde muizen veranderde. Ze hadden bijvoorbeeld meer last van angst, verminderd geheugen en meer herhalend/repetitief gedrag. Daarnaast kregen de muizen meer last van ontstekingen in hun darmen.

Het is bekend dat onze darmen en darmbacteriën in verbinding staan met onze hersenen, via de zogenaamde hersen-darm-as. Dit onderzoek bevestigt de aanwezigheid van deze verbinding. Verder geeft dit onderzoek nieuwe ideeën voor toekomstige behandelingen: wellicht kunnen we in de toekomst psychiatrische of psychologische aandoeningen behandelen door onze darm bacterie compositie te verbeteren.

 

Bron:

Obese-type gut microbiota induce neurobehavioral changes in the absence of obesityBiological psychiatry77(7), 607-615.